Frågor & Svar

SYLLANS

FIBERNÄT

FRÅGOR & SVAR

 

 

 

1. Jag undrar vad som ingår i engångsavgiften?

 

I engångsavgiften ingår kostnaden för 1 st fiberkonverter samt Telias kostnad för att koppla in varje enskild fastighet på systemet.

 

 

2. Är kostnad för router och digitalbox med i engångsavgiften?

 

Kostnad för 1 st gateway / trådlös router och 1 st TV-box bjuder Telia på då man det tecknar det kollektiva alternativet.

 

 

3. Vi är redan idag ansluten till telia och undrar då om det blir samma engångskostnad?

 

Engångsavgiften är en kostnad för den utrustning som omvandlar ljussignalen i fibern till en digital signal. De som redan idag på något sätt är anslutna till Telia via annat medium än fiber saknar således denna utrustning.

 

 

4. Är krypteringsavgiften med månadskostnaden?

 

Krypteringsavgiften ingår i månadskostnaden för det kollektiva alternativet. Väljer man något annat alternativ eller att komplettera det kollektiva alternativet med ett utökat utbud så tillkommer krypteringsavgifter.

 

 

5. Det står att det finns möjlighet att ansluta upp till 5 stycken TV-apparater. Är då krypteringsavgiften

med för alla 5 digitalboxar?

 

Krypteringsavgiften ingår för upp till 5 digitalboxar för det kollektiva alternativet.

 

 

6. Hur lång är avtalstiden med telia?

 

Avtalstiden är 5 år.

 

 

7. Gällande alternativ tre så undrar jag varför det skall kosta 5750 kronor utöver de 7000 som vi redan

har betalat? Vad är det som motiverar denna kostnad?

 

De redan betalda 7000:- täcker kostnaden som entreprenören, vilken anlägger nätet, har för att få fibern framdragen till husväggen. 5750:- som nämns i alternativ 3 är kostnaden för 1 st fiberkonverter samt Telias kostnad för att koppla in fastigheten på systemet.

 

 

 

8. Vad jag förstår är det i januari vi kommer kunna använda vår nya fiberoptik med TV/dator i huset. Är det från januari som vi

börjar betala engångs- och månadsavgiften, eller kan vi börja betala senare maa att vi har annan operatör och

uppsägningstid?

 

Det är tack vare den kollektiva upphandlingen vi har gjort med Telia som priset för oss i föreningen blir så förmånligt. Detta innebär dock att alla som valt att vara med betalar både engångs- och månadsavgift från det att inkopplingen är klar oavsett om man nyttjar tjänsterna eller ej.

 

 

 

9. När fibern är installerad i husen, vad händer med den nuvarande tv-boxer som vi har, blir den obrukbar? Alla program

som är inspelad, försvinner dom? De boxar som vi nu har i samband med fibern har väl ingenting med inspelningar att

göra? Var får man tag på en inspelningsbar hård-disk så man kan spela in program från TV:n?

 

I vårt kollektiva avtal med Telia så ingår det 1 st tv-box som inte är inspelningsbar. Sen kan varje enskild medlem köpa fler tv-boxar, även inspelningsbara, direkt av Telia vilket även informerades om på deras informationsmöte. Den boxen som Ni har sedan tidigare påverkas inte alls av att vi får fiber och nya boxar.