Ekonomi

EKONOMI


AUTOGIRODRAGNINGARSyllans Fiberförening ekonomisk förening.


Faktura för autogirobetalningar. exempel:


29.03.2016: Medlemsavgift 200 kr (ej moms), kostnad för Telias Lagompaket samt föreningens månadsavgift.

Medlemsavgift 200 kr

Kvartalsavgift gällande  01.04.2016-30.06.2016 768 kr + moms 192 kr

Totalt: 1160 kr


28.06.2016: Kostnad för Telias Lagompaket samt föreningens månadsavgift.

Kvartalsavgift gällande 01.07.2016-30.09.2016768 kr + moms 192 kr

Totalt: 960 kr


27.09.2016: Kostnad för Telias Lagompaket samt föreningens månadsavgift.

Kvartalsavgift gällande 01.10.2016-31.12.2016768 kr + moms 192 kr

Totalt: 960 kr


27.12.2016: Kostnad för Telias Lagompaket samt föreningens månadsavgift.

Kvartalsavgift gällande 01.01.2017-31.03.2017768 kr + moms 192 kr
Org.nr: 769625-0575

Bankgiro: 121-6068Vår kontakt: Tomas Bernander se flik KONTAKT


SYLLANS FIBERFÖRENING


Hitta dina blanketter här.